شرکت طبا توزین با هدف افزایش رضایت مشتریان و از آنجا که گـــــــــــــــــــــــــارانتی

مهمترین بخش از پشتیبانی یک محصول به شمار می رود تجهیزات الکترونیک محصولات خود را به مدت 12 ماه گارانتی می نماید.

بدیهی است گـــــــــــــــــــــــــارانتی شامل موارد ذیل نمی شود:

  • استفاده نادرست از محصول
  • خرابی ناشی از نوسانات برق
  • رعد و برق
  • سیل و زلزله
  • آتش سوزی